[1]
Erkan Lebe, M., Lebe, B., Yavasoglu, A., Baka, M., Yilmaz, O. and Serbetcioglu, B. 2021. The Effect of Nasal Spray Preservatives Benzalkonium Chlorid and Potassium Sorbate On Rat Nasal Mucosa . Annals of Medical Research. 9, 2 (May 2021), 0077–0084.